ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΕΡΑΝΤΑ ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο.

 

Σεράντα μήλα κόκκινα πουλί μ’
σεράντα μήλα κόκκινα γιαβρί μ’,
σ’ έναν μαντήλ’ δεμένα σ’ έναν μαντήλ’ δεμένα.

Σεράντα σεβντάς και αν εφτάς πουλί μ’,
σεράντα σεβντάς και αν εφτάς γιαβρί μ’,
και εβρήξ’ αμόν εμέναν και εβρήξ’ αμόν εμέναν.

Για έλα έλα πουλί μ’ με τ’ εμέν’ έλα γιαβρί μ’,
ατό το ματοτέρε μας πουλί μ’,
θα  σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ θα σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ.

------

Σεράντα μήλα κόκκινα πουλί μ’
σεράντα μήλα κόκκινα γιαβρί μ’,
σην σειράν τηζεμένα σην σειράν τηζεμένα.

Πατώ και τσουγναέβετα πουλί μ’,
πατώ και τσουγναέβετα γιαβρί μ’,
και έρχομαι με τ’ εσέναν και έρχομαι με τ’ εσέναν.

Για έλα έλα πουλί μ’ με τ’ εμέν’ έλα γιαβρί μ’,
ατό το ματοτέρε μας πουλί μ’,
θα σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ θα σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ.

------

Σεράντα μήλα κόκκινα πουλί μ’
σεράντα μήλα κόκκινα γιαβρί μ’,
σην σειράν τηζεμένα σην σειράν τηζεμένα.

Τ’ άλλα άσπρα τ’ άλλα κόκκινα πουλί μ’,
τ’ άλλα άσπρα τ’ άλλα κόκκινα γιαβρί μ’,
τ’ άλλα ζωγραφισμένα τ’ άλλα ζωγραφισμένα.

Για έλα έλα πουλί μ’ με τ’ εμέν’ έλα γιαβρί μ’,
ατό το ματοτέρε μας πουλί μ’,
θα σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ θα σύρ’ και πέρ’ τα κούλιμ.