ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΗ ΚΑΛΑΝΤΑ

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με προέλευση από τον Πόντο.


Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου κι αρχή του χρόνου,
πάντα κάλαντα πάντα του χρόνου πάντα του χρόνου.

------

Αρχή μήλον έν’ κι αρχή κυδών’ έν’ κι αρχή κυδών’ έν’,
κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον το μυριγμένον.

------

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλεν ο κόσμος όλεν,
για μυρίστ’ ατό κι εσύ αφέντα καλέ μ’ αφέντα.

------

Έρθαν καλά παιδία σην πόρταν και ξάν’ σην πόρτα σ’,
άψον το κερί σ’ κι έλα σην πόρτα σ’ κι έλα σην πόρτα σ’.

------

Χα μηλόπα χα ξερά τζιρόπα ξερά τζιρόπα,
χα ξερά μαύρα κοκκιμελόπα κοκκιμελόπα.

Χρόνια πολλά πάντα και του χρόνου.