ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΣΟΚΜΕΣ

Τραγούδι τουρκόφωνο με προέλευση από τα Φάρασσα Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 και χορεύεται ως «ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΡIΣΤΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Τσερκέζ γκελίρ γκότσιου γιου αμάν αμάν,
μπαριάρ ασιάρ γκότσιου γιουνάν μπαριάρ ασιάρ γκότσιου γιουνάν.

------

Καμαϊεβού ρντουμ μπουγιούνα αμάν αμάν,
αλ κάνουμ ντουλτού κοϊνουμά αλ κάνουμ ντουλτού κοϊνουμά.

------

Μπαμπάλ(ε) τσερκέζ μπονουνά αμάν αμάν,
αχ κένε γκιονού με ραχλάντ τσερκέζ μπέιμ σιλάχ.

------

Ιντζέντεν ιντζέ μπελαρί γιαρ αμάν αμάν,
ανασιλμάρ νιρερίλα ανασιλμάρ νιρερίλα.

------

Καρμποσαγιάρ ελερί βαρ αμάν αμάν,
αχ κένε γκιονού με ραχλάντ τσερκέζ μπέιμ σιλάχ.

------

Κουζούν για ιλά ε βιλμά σα αμάν αμάν,
τσερκέζ μπέιμ γιαρίμ ολσά τσερκέζ μπέιμ γιαρίμ ολσά.

------

Χαμίντια κιο(ε)βίλ μολσόν σα αμάν αμάν,
αχ κένε γκιονού με ραχλάντ τσερκέζ μπέιμ σιλάχ