ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΒΑΡΙ

Τραγούδι σε καππαδοκική διάλεκτο με προέλευση από τα Φάρασσα Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΧΟΡΟΣ των ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ».

 

Κατεβένκεν στου καβάρι κατεβένκεν στου καβάρι,
δια(ί)βαινκεν το ποτάμι δια(ί)βαινκεν το ποτάμι ω! θειά.

------

Τσας τα είδα σ(τ)ον ποτάμι τσας τα είδα σ(τ)ον ποτάμι,
ξύν’ τσα εγώ ‘μουνα κουβάρι ξύν’ τσα εγώ ‘μουνα κουβάρι ω! θειά.

------

Τα πλεξίδαι τα μαλλία τσ’ τα πλεξίδαι τα μαλλία τσ’,
πλέχτηκαν(ε) σ(τ)ον ποτάμι πλέχτηκαν(ε) σ(τ)ον ποτάμι ω! θειά.

------

Πέτασα να σηκωθώ πέτασα να σηκωθώ,
ζήλτσα σ(τ)ην στράτα πάλι ζήλτσα σ(τ)ην στράτα πάλι ω! θειά.

------

Στη μέση του ποταμού στη μέση του ποταμού,
δώτσε μα ‘ντί κοντάρι δώτσε μα ‘ντί κοντάρι ω! θειά.

------

Άκαγος η νηστεία άκαγος η νηστεία,
’τζείνη να μη με πάρει ‘τζείνη να μη με πάρει ω! θειά.