ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥΣ

Τραγούδι με προέλευση από την Καπουτζίδα (σημερινή Πυλαία) Θεσσαλονίκης.


Γαλάζιους πε... γαλάζιους πε.. γαλάζιους πέτεινους λαλεί,
γαλαζιους πετεινούς λαλεί μέσ’ την Αγιά Παρασκευή.

Λαλαλαλαλαλαλα.........

------

Μέσ’ την Αγιά  Παρασκευή κοιμάτι κόρη μοναχή,
κοιμάτι κι ονειρεύετι θαρούσι πως παντρεύιτι.

Λαλαλαλαλαλαλα.........

------

Θαρούσι πως παντρεύιτι κι πως νοικοκυρεύιτι,
σηκώνιτι πρωί πρωί παίρνει νιρό κι νήβιτι.
Λαλαλαλαλαλαλα.........

------

Παίρνει νιρό κι νήβιτι μέσ’ του μαντήλ’ σφουγγίζετι,
μέσ’ του μαντήλ’ σφουγγίζετι παίρνει του χτέν’ χτινίζετι.

Λαλαλαλαλαλαλα.........

------

Παίρνει του χτέν’ χτινίζετι κι στου γυαλί γυαλίζετι,
ματούδια μου περδικλωτά μη σας γιλάσουν τα φλουριά.
Λαλαλαλαλαλαλα.........

------

Μη σας γιλάσουν τα φλουριά κι πάρτι χήρου με παιδιά,
χήρους γυρεύει στρώματα στρώματα και παπλώματα,
στρώματα κι παπλώματα κι βιλιτένιου μαξιλάρ’.