ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΡΟΣ

Τραγούδι Λαζαρίνων της χαράς και του γλεντιού με προέλευση από την Αγία Παρασκευή Κοζάνης Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα «ΙΔΙΟΤΥΠΟΥ ΧΟΡΟΥ».
[Οι Λαζαρίνες είναι ομάδες κοριτσιών που φορούν ειδικά ρούχα (παραλλαγή της ενδυμασίας του χωριού Κρόκος) ανάλογα με την ηλικία τους. Τραγουδούν και χορεύουν χωρίς μουσική και δε λαμβάνουν μέρος καθόλου άντρες].

 

Ο Ζήτρος ολεϊλεϊ ο Ζήτρος κάνει τη χαρά
ο Ζήτρος ολεϊλεϊ ο Ζήτρος κάνει τη χαρά,
άιντις χαρά χαρά στον ανιψιό του Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις χαρά χαρά στον ανιψιό του Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Κι ακάλιασε λεϊλεϊ κι ακάλιασε την κλεφτουριά
κι ακάλιασε λεϊλεϊ κι ακάλιασε την κλεφτουριά,
άιντις τα δώ… τα δώδεκα προυτάτα Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις τα δώ… τα δώδεκα προυτάτα Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Το Λάπα ολεϊλεϊ το Λάπα δεν ακάλιασε
το Λάπα ολεϊλεϊ το Λάπα δεν ακάλιασε,
άιντις τουν πρώ… τουν πρώτο καπετάνιο Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις τουν πρώ… τουν πρώτο καπετάνιο Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Κι ο Λάπας ολεϊλεϊ κι ο Λάπας πάει ακάλιαστος
κι ο Λάπας ολεϊλεϊ κι ο Λάπας πάει ακάλιαστος,
άιντις μ’ αλά… μ’ αλάφι στουλισμένος Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις μ’ αλά… μ’ αλάφι στουλισμένος Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Κανάς και λεϊλεϊλεϊ κανάς και δεν τον λόγιασε
κανάς και λεϊλεϊλεϊ κανάς και δεν τον λόγιασε,
άιντις κανάς κανάς δεν τον λογιάζει Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις κανάς κανάς δεν τον λογιάζει Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Η Ζήτρηνα λεϊλεϊ κι η Ζήτρηνα τον λόγιασε
η Ζήτρηνα λεϊλεϊ κι η Ζήτρηνα τον λόγιασε,
άιντις (ν)από (ν)από του παραθύρι Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις (ν)από (ν)από του παραθύρι Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Ζήτρο μ’ ου ολεϊλεϊ Ζήτρο μ’ ου Λάπας έρχιτι
Ζήτρο μ’ ου ολεϊλεϊ Ζήτρο μ’ ου Λάπας έρχιτι,
άιντις μ’ αλά… μ’ αλάφι στουλισμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις μ’ αλά… μ’ αλάφι στουλισμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Ζήτρο μ’ που λεϊλεϊλεϊ Ζήτρο μ’ που βάεις τσ’ ακάλιαστοι
Ζήτρο μ’ που λεϊλεϊλεϊ Ζήτρο μ’ που βάεις τσ’ ακάλιαστοι,
άιντις που βάεις που βάεις τσ’ ακαλιασμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άιντις που βάεις που βάεις τσ’ ακαλιασμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.

------

Στην κόχη ολεϊλεϊ στην κόχη βάζουν τσ’ ακάλιαστους
στην κόχη ολεϊλεϊ στην κόχη βάζουν τσ’ ακάλιαστους,
άντις στη μέ… στη μέση τσ’ ακαλιασμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’
άντις στη μέ… στη μέση τσ’ ακαλιασμένους Ζήτρο μου π’ ανά… π’ ανάθεμά ‘σέ’.