ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ [Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ]

Τραγούδι, που αναφέρεται στην καταστροφή της Νάουσας το 1822 από τους Τούρκους, με προέλευση από την Ημαθία στη Μακεδονία. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» ως ανάμνηση της πτώσης και του πνιγμού των γυναικών της Νάουσας στον ποταμό Αράπιτσα, για να μην πέσουν υπόδουλες στα τουρκικά στρατεύματα.

 

Τρία  πουλά…   κι  αϊμάν  αϊμάν  …κια  κάθουνταν,
στης  Νιάουσ(τ)ας  το  κάστρο  Μακρυνίτσα  μου  καημό  πο’  ‘χει  η  καρδίτσα  μου.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Το  ‘να  τηράει  κι  αϊμάν  αϊμάν  τα  Βοδινά,
τ’  άλλο  τη  Σαλονίκη  Μακρυνίτσα  μου  καημό  πο’  ‘χει  η  καρδίτσα  μου.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Του  τρίτου  το  κι  αϊμάν  αϊμάν  μικρότιρου,
μοιριολογάει  κι  λέει  μα  τον  ουρανό  μάνα  μ’  κορμί  που  τυραννώ.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Μας  χάλασαν  κι  αϊμάν  αϊμάν  την  Νιάουσ(τ)α,
που  ήταν  κιφαλοχώρι  μα  τη  θάλασσα  μάνα  μ’  κορμί  π’  αγκάλιασα.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Πήραν  μανί…  κι  αϊμάν  αϊμάν  …τσις  με   πιδιά,
κι  οι  πιθηρές  μι  νίφες  Μακρυνίτσα  μου  καημό  πο’  ‘χει  η  καρδίτσα  μου.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Πήραν  κι  μια  κι  αϊμάν  αϊμάν  αρχόντισσα,
κι  μια  κυρά  μιγάλι  Μακρυνίτσα  μου  καημό  πο’  ‘χει  η  καρδίτσα  μου.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.

------

Πηράν  τη  ζα…  κι  αϊμάν  αϊμάν  …φειρόνυφη,
τριών  ημερών  νυφούλα  Μακρυνίτσα  μου  καημό  πο’  ‘χει  η  καρδίτσα  μου.
Ένα  μήλο  αμάν  κι  άλλο  μήλο αμάν
βράδιασε  και  που  θα  μείνω.