ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΙΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ

Τραγούδι με προέλευση τη Δεσκάτη του νομού Γρεβενών.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΤΣΑΜΙΚΟΣ».


Ιννιά χιλιά… λέι ιννιά χιλιά… ίννια χιλιάδες πρόβατα,
γιε μ’ κι ιννιά χιλιάδες γίδια γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Ιννιά νουμά… ιννιά νουμά… ίννια νουμάτοι τα ‘βουσκαν,
γιε μ’ ιννιά τσουπαναραίοι γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Πέντε πααί… πέντε πααί… πέντε πααίνουν για ψωμί,
γιε μ’ κι τρεις για μαύρα μάτια γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Του Γιάννη αφήν’ του Γιάννη αφήν’ του Γιάννη αφήν’ τα πρόβατα
γιε μ’ του Γιάννη αφήν’ τα γίδια γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Καλά Γιάννη μ’ καλά Γιάννη μ’ καλά Γιάννη μ’ τα πρόβατα,
γιε μ’ καλά Γιάννη μ’ τα γίδια γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Στου Μέγα Λά… στου Μέγα Λά… στο Μέγα Λάκου μην τα πας,
γιε μ’ μην πας να τα ποτίσεις γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Ικεί ‘ν’ τ’ αλησμου… (ν)ικεί ‘ν’ τ’ αλησμου… (ν)ικεί ‘ν’ τ’ αλησμουνονιρό,
γιε μ’ κι αλησμουνάς να φύγεις γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

Στου Μέγα Δε… στου Μέγα Δε… στου Μέγα Δέντρου μην τα πας,
γιε μ’ μην πας και τα σταλίσεις γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.

------

‘Κεί ‘ν’ τ’ αλησμου… ‘κεί ‘ν’ τ’ αλησμου… (ν)ικεί ‘ν’ τ’ αλησμουνοχόρταρου,
γιε μ’ κι αλησμουνάς να φύγεις γαϊτανάκι αριοπλιγμένου.