ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από τη Χαλκιδική Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ με σταυρωτά τα χέρια».


Απάνω στη μαύρα μου μάτια απάνω στην  τριανταφυλλιά,
χτίζουν οι πέρδικες φωλιά.

------

Χτίζουν οι πέ… μαύρα μου μάτια χτίζουν οι πέρδικες φωλιά,
συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά.

------

Συμπαινοβγαί… μαύρα μου μάτια συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά,
κι σειέται η τριανταφυλλιά.

------

Και σειέται η μαύρα μου μάτια και σειέται η τριανταφυλλιά,
κι πέφτουν τα τριαντάφυλλα.

------

Κι πέφτουν τα μαύρα μου μάτια και πέφτουν τα τριαντάφυλλα,
μέσα στης νύφης την ποδιά.