ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΪΝΤΕ ΜΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ

Πολυφωνικό τραγούδι από το Δολό Ιωαννίνων.

 

Άιντε  μια  παπαδιά  …α  στον  αργαλειό,
άιντε  κουνούσε  μωρέ  το  ποδάρι  το  ποδάρι.

------

Άιντε  και  με  το  νου   …ου  της  έλεγε,
άιντε  να  είχα  ένα  παλικάρι  παλικάρι.

------

Άιντε  το  παλικά…  …άρι  το  καλό,
άιντε  θέλει  μωρέ  καλή  γυναίκα  αχ  γυναίκα.

------

Αχ  να  ξέρει  ρό…  …όκα  κι  αργαλειό,
άιντε  να  ξέρει  μωρέ  να  κεντάει  να  κεντάει.

------

Άιντε  το  κέντησμα  είναι  γλέντημα,
άιντε  κι  η  ρόκα  είναι  το  σεργιάνι  το  σεργιάνι.

------

Αχ  κι  η  σαμαρί…  …ίτσα  κι  (ο)  αργαλειός,
άιντε  είναι  μωρέ  σκλαβιά  μεγάλη  αχ  μεγάλη.