ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΠΟΔΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από Βλάχους Κόνιτσας Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Στην κεντημένη σου ποδιά μωρ’ βλάχα,
στην κεντημένη σου ποδιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Λαλούν αηδόνια και πουλιά μωρ’ βλάχα,
λαλούν αηδόνια και πουλιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Θα ‘ρθούν στη στάνη οι μπράτιμοι μωρ’ βλάχα,
θα ‘ρθούν στη στάνη οι μπράτιμοι μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.