ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΝΤΕΣ Ω! ΑΔΕΡΦΟΙ

Κάλαντα Φώτων με προέλευση από την Πάτμο Δωδεκανήσων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/4 (οι τονισμοί 3-4 ή 4-3 αλλάζουν με βάση το κείμενο) στα μέρη του κουπλέ και του δεύτερου ημιστιχίου του ρεφρέν και 7/8 στο πρώτο ημιστίχιο του ρεφρέν.


Καλημέρα πάντες ω! αδερφοί ακούσατε την σήμερον εορτήν,
ακούσατε την σήμερον εορτήν και την εορτήν την Δεσποτική.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Εν αρχήν που έκαμεν ο Θεός έκαμεν την γην και τον ουρανόν,
δεύτερον και πάλιν από αυτά έκαμε τα δέντρα και τα  φυτά.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Τρίτον δε και πάλιν από αυτά έκαμεν το φως που εφώτιζε,
της ημέρας έκαμε με το φως το δε σκότος έκαμε της νυκτός.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Τέταρτο δε πάλιν από αυτά έκαμεν τη θάλασσα και τους ποταμούς,
έκαμεν τη θάλασσα και τους ποταμούς τον μέγαν Ιορδάνη κι άλλους πολλούς.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Πέφτο δε και πάλι από αυτά εσύναξ’ απ’ τη γη του τα ύδατα,
εσύναξ’ απ’ τη γη του τα ύδατα κι όλα του τα πράγματα αρμονικά.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Έκτον δε και πάλιν από αυτά έκαμεν τον άνθρωπο από γη,
έκαμεν τον άνθρωπο από γη κι σ’ όλα του τον έβαλε κεφαλή.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Ο Αδάμ κι Εύα αμάρτησαν και την αμαρτίαν δεν άφησαν,
και την αμαρτίαν δεν άφησαν μόνον εις τον όφη την έρριψαν.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

------

Και ο Ιησούς ως φιλάνθρωπος ήρτεν εις την γην ως ‘περάνθρωπος,
ήρτεν εις την γην ως ‘περάνθρωπος διά να λυτρώσει όλους εμάς,
διά να λυτρώσει όλους εμάς και να σαρκωθεί από γυναικός,
και να σαρκωθεί από γυναικός ο Θεός των όλων και Πλαστουργός.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.