ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ

Τραγούδι, το οποίο λεγόταν όταν τραβούσαν κουπί στις βάρκες, με αυτοσχέδια σατυρικά δίστιχα (τσιμαριστά) με προέλευση από την Κάλυμνο Δωδεκανήσων. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

- Βρε! ντιρλαντά ντιρλάνταντα, - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά και τέζα όλοι - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε για να πάρουμε την Πόλη - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- από την Πόλη τη Χαλή - ντάντα ντιρλάνταντα,
- την Ατσαΐνα την Καλή - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά και τέζα πλάτες - ντάντα ντιρλάνταντα,
βρε για ξανθές για μαυρομάτες - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά ντιρλανταντά - ντάντα ντιρλάνταντα,
- χωρώ τον ‘γώ που δεν τραβά - ντάντα ντιρλάνταντα,
η αδερφή του με τα μας - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά βρε λεβεντόνια - ντάντα ντιρλάνταντα,
βρε και της Μπαρμπαριάς γλαρόνια - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε ντιρλαντά βρε και βραδιάζει - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε κι η κουβέρτα ‘νεστενάζει - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε και ο μάγειρας φωνάζει - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά και τέζα όλοι, - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε για να πάρουμε την Πόλη - ντάντα ντιρλάνταντα,
- από την Πόλη τη Χαλή - ντάντα ντιρλάνταντα,
- την Ατσαΐνα την Καλή - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε τη Χαλή το λιμιωνάρι - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε τη Μαρία του Λισγάρη - ντάντα ντιρλάνταντα,
- και πάνω στ’ άσπρο της ποδάρι - ντάντα ντιρλάνταντα,
- θα πά’ να δέσω παλαμάρι - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά κι ήρτεν ο κόμπος - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε στον λαιμό ντος των αρχόντω - ντάντα ντιρλάνταντα,
ήρθεν ο κόμπος στο Κομπάλι - ντάντα ντιρλάνταντα,
- η Κατερίνα του Τσαγκάρη - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε θα τη βάλω μες στη πλώρη - ντάντα ντιρλάνταντα,
και θα της κάμω γιο και κόρη - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά βρε ‘σείς λεβέντες - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε θα σας κόψω ‘γώ βιολέντες - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε ολονών ‘πό ένα δύο - ντάντα ντιρλάνταντα,
- βρε και του Γιώργου δεν του δίνω - ντάντα ντιρλάνταντα.

------

- Ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω ντα ντα ντα ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα,
- Βρε! ντιρλαντά ντιρλάνταντα, - ντάντα ντιρλάνταντα,
- ω! ντιρλαντά ντιρλάνταντα - ντάντα ντιρλάνταντα.