ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ., 2011. "Η Σύγχρονη Μουσική Παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Περίπτωση των Μουσικών Σχολείων", στο Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου "Μουσική Παιδεία & Μουσικά Σχολεία: Στόχοι και Διαδρομές των Μαθητών των Μουσικών Σχολείων" (Μυτιλήνη 28-29 Μαρτίου 2008), Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, vol.:1, σ. 109-112.

Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μουσική Παιδεία και τα Μουσικά Σχολεία. Στο εν λόγω άρθρο εξετάζεται η περίπτωση των μουσικών γυμνασίων και λυκείων στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επιστημονική στελέχωση των συγκεκριμένων δευτεροβάθμιων ιδρυμάτων, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό βασικών μουσικών κατευθύνσεων σπουδών.

Η εισήγηση σε pdf pdf_button