ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ., 2017. "Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδημα - Πολιτισμική Έκφανση & Πολιτιστική Προβολή", στο Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 8-11 Ιουλίου 2015), Τόμος Δ΄ - Λαογραφία, σ. 53-65, Αθήνα: https://sites.google.com/site/8thacp/abstracts. [ISBN: 978-960-466-167-1 & ISSN: 2407-943X].

Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 8ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας (Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 11 Ιουλίου 2015 στο Αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος").

Περίληψη:
Ο χαρακτηρισμός ‘Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδημα’ αναφέρεται στον λαϊκό πολυφωνικό τρόπο, με τον οποίο τραγουδούν συγκεκριμένες πολιτισμικές κοινότητες στο βόρειο τμήμα της Ηπείρου και ειδικότερα στις επαρχίες Πωγωνίου, Δροπόλεως, Πρεμετής και Χειμάρρας. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί η γεωγραφική και κοινοτική διασπορά του και θα τεθεί ο προβληματισμός περί της πρακτικής, βάσει της οποίας αναπτύσσεται και διαρθρώνεται το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδημα:
α) πολιτισμικά, στις κοινότητες που το ασκούν ως κοινοτική τοπική έκφραση και επικοινωνία και β) πολιτιστικά, από τους συλλόγους που το προσεγγίζουν ως δραστηριότητα και δεξιότητα με σκοπό την εκμάθησή του, την διάδοσή του και την προβολή του.

Η εισήγηση σε pdf pdf_button