ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΟΚΟΥ [2013 - έως σήμερα]

Επιτόπια καταγραφή εστιασμένη στον μουσικό λαϊκό πολιτισμό των προσφύγων 2ης & 3ης γενεάς από το Μεγάλο Μοναστήρι  της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η καταγραφή είναι εντεταλμένη από το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.], σε συνεργασία με την εθνομουσικολόγο Μαρία Ι. Ντονούδη.

{pgslideshow id=4|width=500|height=281|delay=4000|image=O}