ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Τραγούδι με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΣΙΛΑΜΑ».

 

Σαν τα μάρμαρα της Πόλης βρ’ αμάν ωχ αμάν,
σαν τα μάρμαρα της Πόλης βρ’ αμάν ωχ αμάν,
που ‘ναι στην Α… που ‘ναι στην Αγιά-Σοφιά,
που ‘ναι στην Α… που ‘ναι στην Αγιά-Σοφιά.

------

Έτσι τα ‘χεις ταιριασμένα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
έτσι τα ‘χεις ταιριασμένα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
μάτια φρύδια μάτια φρύδια και μαλλιά,
μάτια φρύδια μάτια φρύδια και μαλλιά.

------

Άσπρη μου παχιά σουλτάνα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
άσπρη μου παχιά σουλτάνα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
την καρδιά μου την καρδιά μου ράγισες,
την καρδιά μου την καρδιά μου ράγισες.

------

Και το νου μου τον επήρες βρ’ αμάν ωχ αμάν,
και το νου μου τον επήρες βρ’ αμάν ωχ αμάν,
και τον επα… και τον επαλάβωσες,
και τον επα… και τον επαλάβωσες.

------

Σαν τη μαρμαροκολόνα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
σαν τη μαρμαροκολόνα βρ’ αμάν ωχ αμάν,
στέκεις μέσ’ την στέκεις μέσ’ την εκκλησιά,
στέκεις μέσ’ την στέκεις μέσ’ την εκκλησιά.

------

Και σε βλέπουν οι παπάδες βρ’ αμάν ωχ αμάν,
και σε βλέπουν οι παπάδες βρ’ αμάν ωχ αμάν,
και πετάνε και πετάνε τα χαρτιά,
και πετάνε και πετάνε τα χαρτιά.

------

Αποφάσισα να γίνω βρ’ αμάν ωχ αμάν,
Αποφάσισα να γίνω βρ’ αμάν ωχ αμάν,
στην Αγιά-Σο… στην Αγιά-Σοφιά κουμπές,
στην Αγιά-Σο… στην Αγιά-Σοφιά κουμπές.

------

Να ‘ρχονται να προσκυνάνε βρ’ αμάν ωχ αμάν,
να ‘ρχονται να προσκυνάνε βρ’ αμάν ωχ αμάν,
Τουρκοπούλες Τουρκοπούλες και Ρωμιές,
Τουρκοπούλες Τουρκοπούλες και Ρωμιές.

------

Είσαι άσπρη σαν το χιόνι βρ’ αμάν ωχ αμάν,
είσαι άσπρη σαν το χιόνι βρ’ αμάν ωχ αμάν,
κόκκινη σαν κόκκινη σαν τη φωτιά,
κόκκινη σαν κόκκινη σαν τη φωτιά.

------

Σαν τα μάρμαρα της Πόλης βρ’ αμάν ωχ αμάν,
σαν τα μάρμαρα της Πόλης βρ’ αμάν ωχ αμάν,
που ‘ναι στην Α… που ‘ναι στην Αγιά-Σοφιά,
που ‘ναι στην Α… που ‘ναι στην Αγιά-Σοφιά.