ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Τραγούδι – Αμανές με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Αμάν αμάν η Πόλη και ο Βόσπορος,
αμάν είναι το όνειρό μου αμάν αμάν
αμάν αμάν αμάν.

------

Αμάν είναι το όνειρό μου,
εκεί είναι κι η αγάπη μου,
εκεί το βάσανό μου
αμάν αμάν αμάν.