ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΡΟΥΜΠΗΣ

Τραγούδι με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2).

 

Ετούτα εί… ετούτα είναι βάσανα,
ετούτα εί… ετούτα είναι βάσανα,
κι όχι τα περασμένα
κι όχι τα περασμένα βάι βάι αμάν.

Π’ ανοίξαμε π’ ανοίξαμε παλιές πληγές,
π’ ανοίξαμε π’ ανοίξαμε παλιές πληγές,
και βγάζουν μαύρο αίμα
και βγάζουν μαύρο αίμα βάι βάι αμάν.

Γιαρούμπη χάνομαι Γιαρούμπη πεθαίνω,
Γιαρούμπη χάνομαι Γιαρούμπη πεθαίνω,
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά βάι βάι αμάν.

------

Ποια θάλασσα ποια θάλασσα ποιος ποταμός,
ποια θάλασσα ποια θάλασσα ποιος ποταμός,
ποια βρύση δε θολώνει
ποια βρύση δε θολώνει βάι βάι αμάν.

Ποιος έχει αγά… ποιος έχει αγάπη στην καρδιά,
ποιος έχει αγά… ποιος έχει αγάπη στην καρδιά,
και δεν τη φανερώνει
και δεν τη φανερώνει βάι βάι αμάν.

Γιαρούμπη χάνομαι Γιαρούμπη πεθαίνω,
Γιαρούμπη χάνομαι Γιαρούμπη πεθαίνω,
Γιαρούμπη Γιαρουμπάκια
κλωστές και κουβαράκια βάι βάι αμάν.