ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΣΑΠΑΚΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ».

Εσύ αν δε με θέλεις και δε με αγαπάς
τι θες στη γειτονιά μου κι όλο συχνοπερνάς,
ώπα βλάμη δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά,
χασαπάκι δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.

------

Περνάς γυρνάς με βλέπεις κι όλο χαμογελάς
νομίζεις δεν το ξεύρω πως άλλη αγαπάς,
ώπα βλάμη δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά,
χασαπάκι δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.

------

Το ξεύρω πως βρε βλάμη για άλλην(ε) πονείς
με εμέ’ τι θες και παίζεις και να με τυραννείς,
ώπα βλάμη δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά,
χασαπάκι δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.

------
Εσύ αν δε με θέλεις για δε με αγαπάς
μου είπε η μαμά μου στο διάβολο να πας,
βρε χασάπη δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά,
χασαπάκι δε σε θέλω πια
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.