ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Τραγούδι – Αμανές με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Αμάν ως και τα αστέρια του ουρανού,
κι εκείνα αμάν,
τα φοβούμαι.

------

Αχ κι εκείνα τα φοβούμαι,
να μη μας μαρτυρήσουνε
την ώρα που αμάν
που μιλούμε αμάν αμάν.