ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΛΑΙΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ Μ’ ΚΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ

Τραγούδι με προέλευση από τα Ευρωπαϊκά παράλια της Προποντίδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».

 

Τρία καρά… βοήθα Παναγιά
τρία καρά… τρία καράβια φεύγουνε,
’πό μέσα από την Πόλη
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει,
’πό μέσα από την Πόλη
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει.

------

Το ‘να φορτώ… βοήθα Παναγιά
το ‘να φορτώ… το ‘να φορτώνει τον Σταυρό,
και τ’ άλλο το Ευαγγέλιο
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει,
και τ’ άλλο το Ευαγγέλιο
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει.

------

Το τρίτο το βοήθα Παναγιά
το τρίτο το το τρίτο το καλύτερο,
την Αγία Τράπεζά μας
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει,
την Αγία Τράπεζά μας
κλαίει η καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’ κι αναστενάζει.