ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΩΡΑ ΜΑΗΣ ΤΩΡΑ ΘΕΡΤΗΣ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4, χορεύεται στα βήματα του «ΞΕΣΥΡΤΟΥ» και κινείται σε μακάμ Ουσάκ.

 

Τώρα Μάης τώρα Θερτής καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή
τώρα Μάης τώρα Θερτής καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή,
νερ τώρα τώρα του καλουκαίρι κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου
νερ τώρα τώρα του καλουκαίρι κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου.

------

Που πρασινίζουν τα βουνά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή
που πρασινίζουν τα βουνά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή,
νερ κι λου… κι λουλουδιάζουν κάμποι κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου
νερ κι λου… κι λουλουδιάζουν κάμποι κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου.

------

Βγαίνουν τα πρόβατα μ’ αρνιά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή
βγαίνουν τα πρόβατα μ’ αρνιά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή,
νερ τα γιό… τα γιόζια με κουδούνια κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου
νερ τα γιό… τα γιόζια με κουδούνια κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου.

------

Μάης μαραίνει τα παιδιά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή
Μάης μαραίνει τα παιδιά καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή,
νερ κι Θέ… κι Θέρρους τα κουρίτσια κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου
νερ κι Θέ… κι Θέρρους τα κουρίτσια κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου.

------

Κι αυτός ου έρμους Αλ’νιστής καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή
κι αυτός ου έρμους Αλ’νιστής καγκελοφρύδο μ’ και ξανθή,
νερ μαραίν’ μαραίν’ τις παντριμένις κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου
νερ μαραίν’ μαραίν’ τις παντριμένις κουριτσά… κουριτσάκι μ’ ζαχαράτου.