ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τ' ΑΡΜΕΝΟΥ ΟΥ ΓΙΟΣ

Τραγούδι πασχαλιάτικο με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται μόνο από γυναίκες στα βήματα του «ΤΑΠΕΙΝΟΥ».

 

Τ’ Αρμέν’ ου γιος πινεύτικι γαλανά ματάκια μ’ κι έμουρφα,
τ’ Αρμέν’ ου γιος πινεύτικι γαλανά ματάκια μ’ κι έμουρφα,
σ’ ένα σ’ ένα πασά κι αφέντη λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
σ’ ένα σ’ ένα πασά κι αφέντη λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Ν’ αφέντη μ’ ‘γώ τη θάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
ν’ αφέντη μ’ ‘γώ τη θάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
πιζός πιζός θα την εδιάβω λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
πιζός πιζός θα την εδιάβω λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Κι αν την εδιάβ’ς τ’ Αρμίν’ ου γιος γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
κι αν την εδιάβ’ς τ’ Αρμίν’ ου γιος γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό γαμπρό ‘γώ θα σι κάνου λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
γαμπρό γαμπρό ‘γώ θα σι κάνου λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Γαμπρό στη θυγατέρα μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό στη θυγατέρα μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό γαμπρό στη α’ερφή μου λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
γαμπρό γαμπρό στη α’ερφή μου λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Κι αν θέλ’ς την αξαδέρφη μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμουρφα,
κι αν θέλ’ς την αξαδέρφη μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμουρφα,
που λά… που λάμπει σαν τον ήλιο λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
που λά… που λάμπει σαν τον ήλιο λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Χίλιες κάμουν τα νιάτα της γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
χίλιες κάμουν τα νιάτα της γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
και χί… και χίλιες τα μαλλιά της λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
και χί… και χίλιες τα μαλλιά της λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.

------

Και χίλιες το λιγνό τ’ς κουρμί γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
και χίλιες το λιγνό τ’ς κουρμί γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γίνου… γίνουντι τρεις χιλιάδες λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι,
γίνου… γίνουντι τρεις χιλιάδες λαλεί λαλεί καλό μου αηδόνι.