ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Π' ΑΥΓΗΝΙΚΟ ΚΙ ΑΝ ΒΓΗΚΑΜΙ

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.

 

Π’ αυγηνικό κι αν βγήκαμι σι αρχουντικό θα πάμι
να πούμι στουν αφέντη μας τουν πουλυχρουνημένου,
που ‘χει τα σπίτια τα ψηλά μι τα ψηλά παρμάκια
απού ‘χει τις τρανές αυλές τις μαρμαρουστρουμένις.

------

Άνοιξι πόρτα μ’ άνοιξι άνοιξι καναρέϊνια
έχου δυο λόγια να σι πω κι ‘κείνα ζαχαρέϊνια,
Άγιους Βασίλης έρχιτι απού την Κισαρεία
βαστάει πένα και χαρτί χαρτί και καλαμάρι.

------

-  Βασίλη μ’ πού ‘θι έρχισι κι απού ‘θι κατιβαίνις
- από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω,
- κάτσι να φας κάτσι να πιεις κάτσι να τραγουδήσεις
- εγώ τραγούδια δεν ξέρω ξέρω την αλφαβήτα.

------

Στην πατηρίτσα ‘κούμπησι κι απολύκει κλουνάρια,
κλουνάρια χρυσουκλώναρα κι φύλλ’ απού τα δέντρα.

------

Σι αυτό του σπίτι τ’ αψηλό πέτρα να μη ραγίσει,
κι ου νοικουκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει.
Εσφάξαμι τουν πητεινό κι αφήσαμι την κότα,
δώσ’ ‘μάς κυρά μας του μπαξίσ’ να πάμι σι άλλη πόρτα.

Άντι κι του χρόν’.