ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

'ΓΩ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ».

 

‘Γώ στα ξέ… καλή μου μάνα
‘γώ στα ξένα περπατούσα,
‘γώ στα ξένα περπατούσα τσ’ έμορφες παρατηρούσα
‘γώ στα ξένα περπατούσα τσ’ έμορφες παρατηρούσα.

-------

Όλα τα καλή μου μάνα
όλα τα κορίτσια τα ‘δια,
όλα τα κορίτσια τα ‘δια με τα γέλια και τα χάδια
όλα τα κορίτσια τα ‘δια με τα γέλια και τα χάδια.

------

Μια γαλα… καλή μου μάνα
μια γαλαζοφορεμένη,
μια γαλαζοφορεμένη την καρδιά μ’ έχει καμένη
μια γαλαζοφορεμένη την καρδιά μ’ έχει καμένη.