ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ».

 

Φέτους του γκιζέλ Μαρία μ’ φέτους του καλουκαιράκι,
φέτους του καλουκαιράκι κυνηγούσα ‘να πουλάκι,
φέτους του καλουκαιράκι κυνηγούσα ‘να πουλάκι.

------

Κυνηγού… γκιζέλ Μαρία μ’ κυνηγούσα λαχταρούσα,
κυνηγούσα λαχταρούσα να του πιάσου δεν μπορούσα,
κυνηγούσα λαχταρούσα να του πιάσου δεν μπορούσα.

------

Παίρνου ρί… γκιζέλ Μαρία μ’ παίρνου ρίχνου ‘σημουβέργα,
παίρνου ρίχνου ‘σημουβέργα ήρτε το πουλί κοντά μου,
παίρνου ρίχνου ‘σημουβέργα ήρτε το πουλί κοντά μου.

------

Ήρτε του γκιζέλ Μαρία μ’ ήρτε το πουλί μ’ κοντά μου,
ήρτε το πουλί μ’ κοντά μου ‘κάθησε στα γόνατά μου,
ήρτε το πουλί μ’ κοντά μου ‘κάθησε στα γόνατά μου.