ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΟΥΡΜΠΑ

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.

 

Σούρμπα σούρμπα γιρό κουρμί
γιρό κουρμί γιρό σταυρί.

Σαν ασήμι σαν κρανιά,
κι του χρόν’ ούλ’ γιροί,
ούλ’ γιροί καλό καρδί.

------

Σούρμπα σούρμπα γεια χαρά!

Για σταφίδες για παρά,
για καρύδες για μπαντέμια,
για ένα ξύλου κέρατου.

Κι του χρόν’.