ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΚΩ ΚΟΥΚΟΥΝΟΥΔΑ Μ’

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Ρωμυλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (2-2-3) και χορεύεται ως «ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΣ»
.

 

- Σήκω κουκουνούδα μ’ έρχεται η τάτους σ’.

- Δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα,
δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα.

------

- Σήκω κουκουνούδα μ’ έρχεται η μπάτης σ’.

- Δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα,
δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα.

------

- Σήκω κουκουνούδα μ’ έρχεται η κάκους σ’.

- Δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα,
δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ με πονούν τα κόκκαλα.

------

- Σήκω κουκουνούδα μ’ έρχεται η αϊγόρους σ’.

- Όπαλα μάνα μ’ όπαλα γιάναν και τα κόκκαλα,
όπαλα μάνα  μ’ όπαλα γιάναν και τα κόκκαλα.