ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τ’ ΟΝΕΙΡΟ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων Καρδίτσας.


Απόψε που κοιμόμουνα πικρά ονειρευόμουνα,
πύργο σε πύργο ανέβαινα σε περιβόλι έμπαινα,
και σε ποτάμια με νερό ‘ξήγα το μάνα μ’ τ’ είναι αυτό.

------

-Ο πύργος είν’ ο χάρος σου το περιβόλι ο τάφος σου,
τα δυο ποτάμια με νερό τα δάκρυα π’ θα χύσω ‘γώ.

------

-Μάνα σκύλα μάνα οβριά δε μου το ‘ξήγησες καλά,
δε μου το ‘ξήγησες καλά ‘ξήγα το ακόμα μια φορά.

------

Ο πύργος είν’ άντρας μου το περιβόλι ο γάμος μου,
τα δυο ποτάμια με νερό κρασί στο συμπεθεριακό.