ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΙΑΡΑΜΥΔΙΑ ΣΟΥ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων του νομού Καρδίτσας στη Θεσσαλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 και χορεύεται ως "ΤΣΑΜΙΚΟΣ".

 

Στάζουν τα κε κι αϊμάν αϊμάν στάζουν τα κιαραμύδια σου.
Στάζουν τα κιαραμύδια σου, μαύρα γλαρά είν΄ τα φρύδια σου.

------

Στάζει και με κι αϊμάν αϊμάν στάζει και με η καρδούλα μου,
στάζει και με η καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου.

------

Γειτονοπού- κι αϊμάν αϊμάν γειτονοπούλα μου να ζεις,
γειτονοπούλα μου να ζεις κι αν σε ρωτήσουν να τους πεις.

------

Ποιος δένδρος κά- κι αϊμάν αϊμάν ποιος δένδρος κάνει τον ανθό
ποιος δένδρος κάνει τον ανθό ποια μάνα τον καλόν υγιό.

------

Μηλίτσα κά- κι αϊμάν αϊμάν μηλίτσα κάνει τον ανθό,
μηλίτσα κάνει τον ανθό, Λενίτσα τον καλόν υγιό.