ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ

Τραγούδι με προέλευση από το νομό Καρδίτσας Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ παραλλαγή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
.


Πέρα στον πέ… πέρα στον πέρα μαχαλά,
στουν πέρα κι τουν δώθι περπατείς ανάρια ανάρια,
περπατείς ανάρια ανάρια άιντε σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια άιντε περπατείς αναριά ανάρια.

------

(Ν)εκεί παντρεύ… (ν)εκεί παντρεύουν μια ξανθιά,
ξανθιά κι μαυρουμάτα περπατείς ανάρια ανάρια,
περπατείς ανάρια ανάρια άιντε σαν την χήνα στα λιβάδια,
σαν την χήνα στα λιβάδια άιντε περπατείς ανάρια ανάρια.

------

Κάνουν νουνό κάνουν νουνό του βασιλιά,
το ρήγα για κουμπάρου περπατείς ανάρια ανάρια,
περπατείς ανάρια ανάρια άιντε σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια άιντε περπατείς ανάρια ανάρια.