ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΑ ‘ΤΕΣ ΝΑ ‘ΤΕΣ ΠΟΥ ‘ΡΧΟΝΤΑΙ

Τραγούδι με προέλευση το δήμο Σελάνων του νομού Καρδίτσας Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ παραλλαγή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».


Άρε νάτες νάτες που ‘ρχονται,
τρεις μαυρουμάτες κοντούλες και γιουμάτες.

------

Άϊ κι του δραγάτ’ του(ν) έλεγαν,
δώσ’ μας σταφύλια και φίλα μας στα χείλια.

------

Άρε εσείς τ’ αμπέλ’ του ξέριτι,
μπάτι και φάτι κανένα μη ρουτάτι.

------

Άϊ θελίτι μήλου κόψιτι,
θέλ’τι κυδώνι κανείς δεν σας μαλώνει.

------

Άϊ κι όσο να μπει κι όσο να βγει,
η κόρ’ απ’ τ’ αμπέλι εβγήκε φιλημένη.