ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΖΑΒΑΛΕ

Τραγούδι, με προέλευση από το χωριό Θραψίμι του νομού Καρδίτσας Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού στον πρώτο και δεύτερο στίχο 4/4 (2-2), ενώ στον τρίτο στίχο αλλάζει η ταχύτητά του και γρηγορεύ
ει.

 

Θέλω ν’ ανέβω σε(νε) βουνό
σε ‘να μωρέ σε ‘να μαρμαροβούνι,
να πελεκή… ζάβαλε να πελεκήσω μάρμαρο.

------

Να πελεκήσω μα(να)ρμαρό
να κά… μωρέ να κάνω κρύα βρύση,
για να ‘ρχονται ζάβαλε για να ‘ρχονται οι όμορφες.

------

Για να ‘ρχονται οι ό(νο)μορφες
να πλέ… μωρέ να πλένουν να λευκαίνουν,
για να ‘ρχεται ζάβαλε για να ‘ρχεται η αγάπη μου.

------

Για να ‘ρχεται η αγά(να)πη μου
να πλέ… μωρέ να πλένει να λευκαίνει,
να της θολώ… ζάβαλε να της θολώσω το νερό.

------

Να της θολώσω το(νο) νερό
να τη χασο… να τη χασομερήσω,
για να την πά… ζάβαλε για να την πάρει νύχτα εκεί.