ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Τραγούδι αποκριάτικο με προέλευση από τη Φωκίδα Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως "ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ".

 

Στης ακρί… άιντε μπρε στης ακρίβειας τον καιρό,
στης ακρίβειας τον καιρό επαντρεύτηκα κι εγώ.

------

Και μου ‘δω… άιντε μπρε και μου ‘δωσαν μια γυναίκα,
και μου ‘δωσαν μια γυναίκα που ‘τρωγε για πέντε δέκα.

------

Πρώτο βράδυ άιντε μπρε πρώτο βράδυ που την πήρα,
πρώτο βράδυ που την πήρα έφαγε μια προβατίνα.

------

Και το δεύ… άιντε μπρε και το δεύτερο το βράδυ,
και το δεύτερο το βράδυ προβατίνα και γελάδι.

------

Βρε γυναί… άιντε μπρε βρε γυναίκα ‘κονομία,
βρε γυναίκα ‘κονομία τώρα που ‘ναι δυστυχία.

------

Άντρα μου άιντε μπρε άντρα μου θέλω φουστάνι,
άντρα μου θέλω φουστάνι γύρω γύρω με γαϊτάνι.

------

Άντρα μου άιντε μπρε άντρα μου θέλω καπέλο,
άντρα μου θέλω καπέλο γύρω γύρω με το βέλο.

------

Άντρα μου άιντε μπρε άντρα μου θέλω γοβάκια,
άντρα μου θέλω γοβάκια γύρω γύρω με φιογκάκια.

------

Άντρα μου άιντε μπρε άντρα μου θέλω βρακί,
άντρα μου θέλω βρακί γύρω γύρω με γαζί.

------

Βρε γυναί… άιντε μπρε βρε γυναίκα ‘κονομία,
βρε γυναίκα ‘κονομία τώρα που ‘ναι δυστυχία.

------

Και αρπά… άιντε βρε και αρπάζω ένα ξύλο,
και αρπάζω ένα ξύλο και την παίρνω γύρω γύρω.

------

Να γυναί… άιντε μπρε να γυναίκα μου βρακί,
να γυναίκα μου βρακί γύρω γύρω με γαζί.