ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΡΟΔΑ ΜΑΖΕΥΕ

Τραγούδι με προέλευση από τη Λίμνη Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».

 

Μια κό… λέει μια κό… μια κόρη ρόδα μάζευε,
μια κόρη ρόδα μάζευε σ’ ωραίο περιβόλι σ’ ωραίο περιβόλι.

------

Κι εκεί λέει κι εκεί κι εκεί που τα (ε)μάζευε,
κι εκεί που τα (ε)μάζευε και τα κορφολογούσε και τα κορφολογούσε.

------

Του ρή… λέει του ρή… του ρήγα ο γιος (ε)πέρασε,
του ρήγα ο γιος (ε)πέρασε στο άτι του καβάλα στο άτι του καβάλα.

------

Δυο ρό… λέει δυο ρό… δυο ρόδα της (ε)ζήτησε,
δυο ρόδια της (ε)ζήτησε κι αυτή του δίνει πέντε.

------

Κι αυτός λέει κι αυτός κι αυτός βγάζει απ’ την τσέπη του,
κι αυτός βγάζει απ’ την τσέπη του αφόριο δαχτυλίδι αφόριο δαχτυλίδι.

------

Στο χέ… λέει στο χέ… στο χέρι της το πέρασε,
στο χέρι της το πέρασε στο κρινοδάχτυλό της στο κρινοδάχτυλό της.