ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΡΙΠΟ

Τραγούδι - παραλογή με προέλευση από βόρειο τμήμα του Νομού Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».

 

Μια κόρη από την Έγριπο μια  κόρη από το  Λίμνι,
να ταξιδέ… βίρα τα πανιά να ταξιδέψει δεν μπορεί.

------

Να ταξιδέψει  δεν μπορεί ν’ αράξει δεν ηξεύρει,
θέλει καρά… βίρα τα πανιά θέλει καράβι απ’ τα σκαριά.

------

Θέλει καράβι απ’ τα σκαριά και τα πανιά καινούργια,
το ποιο είναι για βίρα τα πανιά το ποιο είναι για την Έγριπο.

------

Το ποιο είναι για την Έγριπο το ποιο είναι για το Λίμνι,
κανείς δεν α… βίρα τα πανιά κανείς δεν αποκρίθηκε.

------

Κανείς δεν αποκρίθηκε απ’ ούλα τα καράβια,
ένα καρά… βίρα τα πανιά ένα καράβι μπροστινό.

------

Ένα καράβι μπροστινό ‘κείνο της αποκρίθει,
εγώ ‘μαι για βίρα τα πανιά εγώ ‘μαι για την Έγριπο.

------

Εγώ ‘μαι για την Έγριπο εγώ ‘μαι για το Λίμνι,
χίλια φλουριά βίρα τα πανιά χίλια φλουριά του καραβιού.

------

Χίλια φλουριά του καραβιού χίλια του καπετάνιου,
και χίλια των βίρα τα πανιά και χίλια των παλικαριών.

------

Και χίλια των παλικαριών γίνονται τρεις χιλιάδες,
να πάει η κό… βίρα τα  πανιά να πάει η κόρη αφίλητη.

------

Να πάει η κόρη αφίλητη να πάει με την τιμή της,
μεσοστρατίς βίρα τα πανιά μεσοστρατίς μεσοδρομίς.

------

Μεσοστρατίς μεσοδρομίς στη μέση του πελάγου,
γυρίζει ο ναύ… βίρα τα πανιά γυρίζει ο ναύτης και της λέει.

------

Γυρίζει ο ναύτης και της λέει κρυφά την κουβεντιάζει,
δώσ’ μας το κό… βίρα τα πανιά δώσ’ μας το κόρη το φιλί.

------

Δώσ’ μας το κόρη το φιλί δώσ’ μας τα μαύρα μάτια,
ναύτη μου εί… βίρα τα πανιά ναύτη μου είσαι φρόνιμος.

------

Ναύτη μου είσαι φρόνιμος κι άσχημα κουβεντιάζεις,
βάστα να βγού… βίρα τα πανιά βάστα να βγούμε σε στεριά.

------

Βάστα να βγούμε σε στεριά να πιάσουμε λιμάνι,
να πάει ο μού… βίρα τα πανιά να πάει ο μούτσος για νερό.

------

Να πάει ο μούτσος για νερό κι οι ναύτες στην ταβέρνα,
εκεί στο δί… βίρα τα πανιά εκεί στο δίνω το φιλί.

------

Εκεί στο δίνω το φιλί εκεί τα μαύρα μάτια,
βάστα να βγού… βίρα τα πανιά βάστα να βγούμε σε στεριά.