ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΓΩ ‘ΜΑΙ ‘ΝΟΥΣ ΨΑΡΑ ΠΑΙΔΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Κύμη Ευβοίας.


Εγώ ‘μαι ‘νούς ψαρά παιδί ‘νούς ψαρά παιδί,
κι έχω και χήρα μάνα χήρα είναι χήρα είναι
χήρα είναι χήρα είναι και μαντζουράνα χήρα είναι.

------

Που πήγε και με ρόγιασε με καπάριασε,
σε μια κυρά  μεγάλη που στον κό… που στον κό…
που στον κό… που στον κόσμο δεν είν’ άλλη που στον κό….

------

Που μ’ έστελνε για κρύο νερό τον χειμών’ καιρό,
σε μια κρύα βρυσούλα κρύα είναι κρύα είναι
κρύα είναι κρύα είναι και δροσερούλα κρύα είναι.

------

Που ‘πλενε τα ποδάρια της τα ξεράδια της,
σε ένα χρυσό λεγένι που χαρά… που χαρά…
που χαρά… που χαράμι να της γένει που χαρά….

------

Δώσ’ μου κυρά τη ρώγα μου τη ρωγούλα μου,
δώσ’ μου τη δούλεψή μου σε βαρέ… σε βαρέ…
σε βαρέ… σε βαρέθηκε η ψυχή μου σε βαρέ....