ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Δίστιχα τραγουδισμένα στο σκοπό της «Βντάνας» (βρύσης), με προέλευση από τη Λίμνη Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».


Αχ χίλια καλώ(νο)ς ορίσατε αμάν αμάν
αχ χίλια καλώ(νο)ς ορίσατε σεβντή μ’ αμάν,
αχ φίλοι μου αγαπημένοι αχ φίλοι μου αγαπημένοι.

Αχ από καιρό χαρούμενοι αμάν αμάν
αχ από καιρό χαρούμενοι σεβντή μ’ αμάν,
αχ και καλοκαρδισμένοι αχ και καλοκαρδισμένοι.

Αλυγαριές αλυγαριές αγέρα βγάζουν οι στεριές.

------

Αχ χίλια καλώ(νο)ς την ήβραμε αμάν αμάν
αχ χίλια καλώ(νο)ς την ήβραμε σεβντή μ’ αμάν,
αχ την τράπεζα στρωμένη αχ την τράπεζα στρωμένη.

Αχ κι αυτοί που την (ε)στρώνανε αμάν αμάν
αχ κι αυτοί που την (ε)στρώνανε σεβντή μ’ αμάν,
αχ καλοί και τιμημένοι αχ καλοί και τιμημένοι.

Γιαλό να πας γιαλό να ‘ρθεις τα λόγια μου να θυμηθείς.

------

Αχ μαλαματέ(νε)νια τράπεζα αμάν αμάν
αχ μαλαματέ(νε)νια τράπεζα σεβντή μ’ αμάν,
αχ και ασημένια πιάτα αχ και ασημένια πιάτα.

Αχ τζοβαϊρέ(νε)νια τα  φαγιά αμάν αμάν
αχ τζοβαϊρέ(νε)νια τα φαγιά σεβντή μ’ αμάν,
αχ και ζάχαρη γιομάτα αχ και ζάχαρη γιομάτα.

Είσαι γιαλέρνιος μαστραπάς κι όποιον (ε)δεις τον αγαπάς.