ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αιτωλοακαρνανία Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».


Περάστ’ από κι αμάν αμάν περάστ’ από τα Δέρβενα,
περάστ’ από τα Δέρβενα που είν’ τα χωριά μας έρημα.

------

Κι ερημώ... κι αμάν αμάν κι ερημώσανε οι ταβέρνες,
κι ερημώσανε οι ταβέρνες που μας φύγανε οι λεβέντες.

------

Πάην’ τα κορί... κι αμάν αμάν πάην’ τα κορίτσα για νερό,
πάην’ τα κορίτσα για νερό βρίσκουν το δρόμο αδειανό.

------

Γιε μ’ και κά... κι αμάν αμάν γιε μ’  και κάθονται και κλαίνε,
γιε μ’ και κάθονται και κλαίνε που είν’ τα παλικάρια λένε.