ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 
 

ΜΑΝΩΛΑΡΕΣ

 

Τραγούδι με προέλευση από την Σκύρο Σποράδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2).

 

 

Κρύος αγέ… κρύος αγέρας με βαρεί
στεριάς τσαι του στεριάς τσαι του πελάου,
μάθανε τη μάθανε την αγάπη μας
τσι όσο μπορείς τσι όσο μπορείς φυλάου.

 

Μανώλαρε Μανώλαρε
πήρε ο Βοριάς τσαι μόλαρε.

------

 

Κρύος αγέ… κρύος αγέρας με βαρεί
στεριάς τσαι της στεριάς τσαι της θαλάσσης,
τα λόγια που τα λόγια που μιλήσαμε
ποτέ σου μην ποτέ σου μην ξεχάσεις.

 

Μανώλαρε βρε Μανωλιό
πρίμα τον έχεις τον (τ)καιρό.

------

 

Αντίκρυ μ’ εί… αντίκρυ μ’ είναι ο γιαλός
αντίκρυ μου αντίκρυ μου κι η άμμο,
αντίκρυ μ’ κι η αντίκρυ μ’ κι η αγάπη μου
μα τι μπορώ μα τι μπορώ να κάνω.

 

Ορτσάρισε ορτσάρισε
έλα στεριά φουντάρισε.

------

 

Γίνου πουλί γίνου πουλί μου θάλασσα
τσαι ‘γώ το α… τσαι ‘γώ το ακρογιάλι,
τα τσύματα τα τσύματά σου να χτυπούν
στην εδιτσή στην εδιτσή μου αγκάλη.

Μανώλαρε Μανώλαρε
πήρε ο Βοριάς τσαι μόλαρε.