ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΥ ΜΗΝΥΣΕ Η ΑΓΑΠΟΥ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από την Σκύρο Σποράδων.
Το κομμάτι τραγουδιέται στη μελωδία του τραγουδιού "Άγιε μου Γιώργη Σκυριανέ" και έχει ρυθμό 2/4.

Μου μήνυσε η Αγαπού τσαι δεν ηξέρω τι να που,
μου μήνυσε η Αγαπού τσαι δεν ηξέρω τι να που,
να πάου να την εύρου τσαι του δρόμου δεν ηξεύρου,
να πάου να την εύρου τσαι του δρόμου δεν ηξεύρου.

------

Παίρνου του δρόμου του στρατί τρέχουν τα μάτια μου βροχή,
παίρνου του δρόμου του στρατί τρέχουν τα μάτια μου βροχή,
στρατί το μονοπάτι κι όλο πήγαινα για ξάρτι,
στρατί το μονοπάτι κι όλο πήγαινα για ξάρτι.

------

Το μονοπάτι μ’ έβγαλε στη νέα που με γέλασε,
το μονοπάτι μ’ έβγαλε στη νέα που με γέλασε,
‘μπρός της Αγαπούς την πόρτα όπως πήγαινα από πρώτα
‘μπρός της Αγαπούς την πόρτα όπως πήγαινα από πρώτα.

------

Βρίσκω την πόρτα σφαλιστή τρέχουν  τα μάτια μου βροχή,
βρίσκω την πόρτα σφαλιστή τρέχουν τα μάτια μου βροχή,
και τα κλειδιά παρμένα κλάφτε μάτια μου καημένα,
και τα κλειδιά παρμένα κλάφτε μάτια μου καημένα.