ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΩΡΙΑ ΜΟΥ ΠΙΤΣΟΥΛΙΝΑ

Τραγούδι από τους Γκραικάνους του Σαλέντο από την Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4.

 

Ώρια μου πιτσουλίνα τσε (γ)καλάντα,
ώρια μου πιτσουλίνα τσε (γ)καλάντα
χαιρούμενη που πάντα,
- ε πάει γελώντα,
- χαιρούμενη που πάντα πάει γελώντα νινέλλα.

------

Εμμοιάτζει το καρόφεντο τη κιάντα,
εμμοιάτζει το καρόφεντο τη κιάντα
πουντάι τη πριμαβέρα,
- ε πάει πετώντα,
- πουντάι τη πριμαβέρα πάει πετώντα νινέλλα.

------

Εβώ σε κάνω ντέκα κρόνου πάντα,
εβώ σε κάνω ντέκα κρόνου πάντα
τσε ντε σιατσάμου μάι,
- σε κανονώντα,
- τσε ντε σιατσάμου μάι σε κανονώντα νινέλλα
τσε ντε σιατσάμου μάι σε κανονώντα νινέλλα.