ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ

Τραγούδι με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Ποιος είδε ψά… γεια σου Αρκαδιανή
ποιος είδε ψά… ψάρι σε βουνό,
Αρκαδιανή καημένη τη θάλασσα σπαρμένη.

------

Ποιος είδε την γεια σου Αρκαδιανή
ποιος είδε την την Αρκαδιανή,
Αρκαδιανή καημένη στα κλέφτικα ντυμένη.

------

Δώδεκα χρό… γεια σου Αρκαδιανή
δώδεκα χρό… χρόνους έκαμε,
η κόρη με τους κλέφτες Αρκαδιανή καημένη.

------

Κανείς δεν την γεια σου Αρκαδιανή
κανείς δεν την δεν την εγνώρισε,
καημένη Αρκαδιανούλα πως ήταν κλεφτοπούλα.