ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑ

Τραγούδι σκωπτικό, που πιθανόν δημιουργήθηκε για υπαρκτό πρόσωπο, με προέλευση από τη Σαμοθράκη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

-Καλημέρα θεια!, -Καλώς ν(τ)ου Βασιλ’κό,
για δεν παντρεύισι καημένι τώρα π’ (γ)είσι ιδώ;

------

-Πως να παντ(ρ)ευτώ που δεν μι πέρνουνι,
κι (γ)ούλα τα κουρτσούδια μι αποστρέφουντι;

------

-Για βάλε ‘κεί τσ’ μαστόρ(οι) να χτίσουν τουν ουντά,
να διεις κι τα κουρτσούδια πώς έρχουντι κουντά.

------

-Κυρά μ’ τη θυγατέρα σ’ που φαίν’ στουν αργαλειό,
ιγώ αυτήν αγάπησα κι αυτήν θα παντ(ρ)ιυτώ.

------

Χα χα χα μι γέλια μι λέει κι μι χαρά,
πως ετούτο γένιται μα λείπουν τα προικιά.

------

-Να ‘φάνου τσ’ μαρκαμάδις κι τα παπλώματα,
κι τα σκουτά τα κλίμια κι τ’ άσπρα στρώματα.