ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΜΕΜΗΛΟΝ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο.

 

Και ντ’ έπαθες χαμέμηλον και στέκεις μαραιμένον γιαρ
και στέκεις μαραιμένον γιαρ,
γιαμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν νε ο καρπό σ’ ελλάγεν γιαρ
νε ο καρπός σ’ ελλάγεν γιαρ,
νε η ρίζα μ’ εδίψασεν νε ο καρπός μ’ ελλάγεν γιαρ
νε ο καρπός μ’ ελλάγεν γιαρ.

------

Γιαμ’  ας σα χαμελόκλαδα σ’ κανέναν εζαλίγεν γιαρ
κανέναν εζαλίγεν γιαρ,
γιαμ’ ας σα χαμελόκλαδα σ’ κανέναν εζαλίγεν γιαρ
κανέναν εζαλίγεν γιαρ.

------

Έναν κορίτς κι έναν παιδίν σην ρίζαν μ’ εφιλέφθαν γιαρ
σην ρίζαν μ’ εφιλέφθαν γιαρ,
εποίκαν όρκον κι όμνυσαν να μην φταν’ χωρισίαν γιαρ
να μην φταν’ χωρισίαν γιαρ.

------

Α τώρα εχωρίγανε γιαμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν γιαρ
γιαμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν γιαρ,
α τώρα εχωρίγανε γιαμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν γιαρ
γιαμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν γιαρ.