ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΛΑΪ

Τραγούδι με προέλευση από το Ακ Νταγ Ματέν δυτικού Πόντου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Άγγελος με τα φτερά άγγελος με τα φτερά,
και με τον σταυρόν σο σ(χ)έρ και με τον σταυρόν σο  σ(χ)έρ,
έρθεν και έμενε(ν) σ’ εμάς με τ’ άγριο το χαμπέρ
έρθεν και έμενε(ν) σ’ εμάς με τ’ άγριο το χαμπέρ.

------

Θα πέρομεν την οδόν θα πέρομεν την οδόν,
ο Θεόν ντο θα φωτίζ’ ο Θεόν ντο θα φωτίζ’,
κάποτε να κλώσκουμες ντο με ‘μέναν να το ορίζ(ει)
κάποτε να κλώσκουμες ντο με ‘μέναν να το ορίζ(ει).

------

Βάει εμάς αϊλεί εμάς βάει εμάς αϊλεί εμάς,
που (ε)βέν κατήβαμεν που (ε)βέν κατήβαμεν,
αήκον τρανόν κακόν άλλο πούθεν κι είδαμε
αήκον τρανόν κακόν άλλο πούθεν κι είδαμε.