ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΚΟΡ’ ΕΠΗΕΝ ΣΟΝ ΠΑΡΧΑΡ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο.

 

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
να ‘ίνεται ρωμάνα έλα έλα λέγω ‘σε,
να ‘ίνεται ρωμάνα  έλα έλα λέγω ‘σε.

------

Και για τ’ ατέν θα ‘ίνουμαι έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
και για τ’ ατέν θα ‘ίνουμαι έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
και κυνηγός σ’ ορμάνια έλα έλα λέγω ‘σε,
και κυνηγός σ’ ορμάνια  έλα έλα λέγω ‘σε.

------

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
επήεν για και επήεν  έλα έλα λέγω ‘σε,
επήεν για και επήεν έλα έλα λέγω ‘σε.

------

Φοούμαι ερούξεν σο νερόν έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
φοούμαι ερούξεν σο νερόν έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
και αμόν σέκερ ελίεν έλα έλα λέγω ‘σε,
και αμόν σέκερ ελίεν έλα έλα λέγω ‘σε.

------

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
η κόρ’ επήεν σον παρχάρ έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
να ‘ίνεται ρωμάνα έλα έλα λέγω ‘σε,
να ‘ίνεται ρωμάνα έλα έλα λέγω ‘σε.

-----

Φοούμαι κι θα κλώσκεται έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
φοούμαι κι θα κλώσκεται έϊ πουλί μ’ πουλί μ’,
(ν)αϊλή τεμόν την μάναν έλα έλα λέγω ‘σε,
(ν)αϊλή τεμόν την μάναν έλα έλα λέγω ‘σε.