ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΕΘΕΝ

Κάλαντα Χριστουγέννων με προέλευση από τα Κοτύωρα Πόντου.

 

Χριστός ‘γεννέθεν χαράν σον κόσμον,
χα καλή ώρα καλή σ’ ημέρα χα καλόν παιδίν οψές ‘γεννέθεν.

------

Οψές ‘γεννέθεν το βράδ’ εστάθεν,
τον εγέννεσεν η Παναγίαν τον ενέστεσεν Αϊ Παρθένος.

------

Εκαβάλκεψεν χρυσόν μουλάριν,
εκατέβηκεν σο σταυροδρόμι έρπαξαν ατόν οι (σ)χίλ’ Εβραίοι
(σ)χίλ’ Εβραίοι και μύρ’ Εβραίοι.

------

Άσ’ σ’ ακρόγτικατ’ κι άσ’ σην καρδίαν,
γαίμαν έσταξεν χολή κ’ εφάνθεν όπου έσταξεν εμυροστάθεν.

------

Εμυρίστεν ατ’ ο κόσμος όλον,
να μυρίστ’ ατό και ‘σύ αφέντα ‘σύ αφέντα καλέ μ’ αφέντα.

------

Δέβα σο ταρέζ κ’ έλα σην πόρταν,
φέρον βούβας και λεφτοκάρια έβγαλ’ την κεσέ σ’ και δώσ’ παράδες.

Χρόνια πολλά,
χρόνια πολλά και πάντα και του χρόνου.