ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΗΝΤΕΝΤ’Σ ΕΠΑΡΑΠΕΤΑΝ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο.

 

Αηντέντ’ς επαραπέταν(εν) αϊντέντ’ς επαραπέταν(εν),
ψηλά σ’α επουράνια ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
ψηλά σ’α επουράνια ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.

------

Είσεν τ’ αντζίατ’ κόκκινα είσεν τ’ αντζίατ’ κόκκινα,
και το κουδούκνατ μαύρον ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
και το κουδούκνατ μαύρον ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν. 

------

Εκράνεν και σα κάρτσασατ’ εκράνεν και σα κάρτσασατ’,
παλικάρι βρασώνας ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
παλικάρι βρασώνας ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.

------

Αητέμ’ για δώσ’μα άσο κρατείς αητέμ’ για δώσ’μα ασό κρατείς,
για πέϊμε όθεν κείται ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
για πέϊμε όθεν κείται ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.

------

Ασό κρατώ κι δίγωσε ασό κρατώ κι δίγωσε,
άρ’ όθεν κείται λέω ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
άρ’ όθεν κείται λέω ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.

------

Ακεί σο πέραν τα ρασιά ακεί σο πέραν τα ρασιά,
σ’ ελάτια επ’ εκεί μέρος ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
σ’ ελάτια επ’ εκεί μέρος ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.

------

Τραντέλλεναν εσκότωσαν τραντέλλεναν εσκότωσαν,
και κείται ματωμένος ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν,
και κείται ματωμένος ούϊ αμάν αμάν ούϊ αμάν αμάν.